PREZENTARE

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Comuna Tâmna este situată în partea centrală a județului Mehedinți, în zona platformei Strehaia, într-o zonă dominată de forma de relief cu specific relief ce face trecerea de la zona de câmpie la zona deluroasă, la intersecția drumului european E70 (drumul național DN 6) cu drumul județean DJ 561A.
Comuna Tâmna este localizată la o distanță de 310 km de capitala României – municipiul București și la 35 km de reședința județului, municipiul Turnu Severin, cea mai apropiată așezare urbană este orașul Strehaia situat la 15 km.
Comuna este delimitată de următoarele vecinătăți:

  • la nord și nord est comuna Voloiac
  • la vest și nord vest comuna Prunișor
  • la est comunele Dumbrava și Greci
  • la sud comuna Poroina Mare
  • la sud vest comuna Livezile
  • la sud est comuna Bâcleș

SCURT ISTORIC

Comuna Tâmna s-a constituit prin alipirea localităților aparținătoare Comunei Cremenea, care a fost desființată pe vremea comuniștilor, în prezent este formată din 11 localități.

SUPRAFAȚA COMUNEI

Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 9205 ha, din care 6955 ha teren agricol, reprezentând 75,56 % din totalul suprafeței .

Tabelul 2 – Categoriile de folosință ale terenului

Modul de folosință pentru suprafața terenurilor

Suprafață
Hectare

·         Total

9205

·         Agricolă

6955

Arabilă

3883

Pășuni

2867

Fânețe

93

Vii și pepiniere viticole

38

Livezi si pepiniere pomicole

74

·      Terenuri neagricole total

2250

Păduri și altă vegetație forestieră

1523

Ocupată cu ape, bălți

98

Ocupată cu construcții

151

Căi de comunicații și căi ferate

38

Terenuri degradate și neproductive

440

CLIMA

Comuna se se situează într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat continental, cu influențe submediteraneene, cu veri relativ călduroase și secetoase și cu ierni blânde, cu 290 de zile fără îngheț, cu precipitații neuniform repartizate.

POPULAȚIA

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ1 al populației României din anul 2011, populația comunei Tâmna era de 3.260 locuitori, din care 1629 de sex masculin și 1631 de sex feminin .
Analizând evoluția populației în perioada 2013 – 2021, constatăm că numărul locuitorilor comunei se înscrie pe un trend preponderant descendent .