INSTITUȚII SUBORDONATE

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Tâmna funcționează o instituție de învățământ cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Tâmna care are în subordine două școli cu clasele 0-IV și două școli cu clasele V-VIII, cu un număr de 194 elevi și 2 grădinițe cu program normal cu un număr de 120 preșcolari, coordonați de 25 de cadre didactice .

 • Școala cu clasele V – VIII Valea Ursului ;
 • Școala cu clasele V- VIII Izvorălu ;
 • Școala cu clasele 0 – IV Valea Ursului ;
 • Școala cu clasele 0 – IV Plopi ;
 • Grădinița cu program normal Valea Ursului ;
 • Grădinița cu program normal Plopi.

Comuna Tâmna dispune de două Cămine Culturale în satele Valea Ursului și Izvorălu, unde se organizează diferite evenimente de importanță majoră în viața populației din comunitate: adunări populare, reuniuni, evenimente culturale, etc.

În comuna Tâmna există două dispensare medicale, deservit de doi medici de familie și doi asistenți medicali . De asemenea, pe raza comunei, există o farmacie și un cabinet veterinar, lipsind cabinetele stomatologice .
Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Tâmna nu este licențiat ca furnizor de servicii sociale .
Pe raza comunei, aflat în satul de reședință, există înființat un centru educațional de tip afterschool – Centrul de Zi Sfântul Nicolae, dar care este nefuncțional, autoritatea publică locală dorind să reabiliteze clădirea în care acesta a funcționat în trecut .

Există o bibliotecă la nivelul comunei care se află în satul Valea Ursului .

 • Biserica Sfântul Nicolae – sat Tâmna – este monument istoric aflat în Repertoriul Arheologic Național, monumentul apare cu codul MH-II-m-B-10435.
 • Biserica de lemn – sat Valea Ursului – se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: MH-II-m-B-10435.
 • Biserica Sfântul Ilie – sat Cremenea;
 • Biserica Sfântul Gheorghe – sat Valea Ursului;
 • Biserica Sfântul Nicolae – sat Izvorălu;
 • Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril- sat Coraleț;
 • Biserica Înălțarea Domnului – sat Manu;
 • Biserica Baptistă Ana Maria – sat Tâmna.